Varsla när företaget går dåligt

office space

Det finns tillfällen då du som företagare inte kan styra över utkomsten av händelsen. När marknaden är mättad exempelvis eller om varan eller tjänsten du levererar, plötsligt inte längre behövs. När arbetsbrist uppstår, behövs inte heller alla anställda och man måste varsla om uppsägning.

När ett varsel handlar om minst fem medarbetare i ett län, är du som arbetsgivare, skyldig att skriftligt anmäla varslet till Arbetsförmedlingen. Beroende på av hur många som varslet berör, är det också olika långt i förväg som varslet måste anmälas. Exempelvis så måste du anmäla två månader innan de första avslutar sin anställning, om det berör 5 personer upp till 25. Med fler berörda anställda, ökar också den tid innan första person avslutat anställning, som varslet måste anmälas.

För den personal som måste avsluta sin anställning, är ofta omställningen ovälkommen. Dock kan det kan bli en språngbräda att upptäcka nya saker i livet, då man blir tvungen att hitta nya lösningar för att få livets pussel att fungera. Att ta vara på de egenskaper och kunskaper som man besitter och våga ta språnget vidare ut i ovissheten, kan vara en berikande upplevelse i slutändan, där en ny och utvecklande karriär kan ta form.