Utnyttja företagets förmågor till fullo

Ett företag eller en organisation har många anställda som besitter flera olika typer av kompetenser. Ofta har en anställd fler kompetenser än han eller hon kanske får användning för i sin nuvarande roll. Det är viktigt att ta tillvara dessa och verkligen se till att all kunskap och erfarenhet som finns inom företaget används.

arbetskamrater

Enligt proffsrekryterarna 4Focus finns det ett effektivt sätt att dela med sig av dessa till varandra inom företaget eller organisationen och det är att använda sig av så kallad mentoring. Mentoring är när en person innehar mer erfarenhet guidar en annan person med mindre erfarenhet inom ett eller flera områden. Ett företag kan även använda sig av det som kallas omvänd mentoring vilket innebär att både kunskap och erfarenhet kan ha ett flöde uppåt i organisationen.

Utnyttja produktionskapaciteten till fullo

Ett annat sätt att tillvarata kompetenser är att se till att maskiner som används i produktionen utnyttjas till fullo. Genom Axxos kan du lära dig mer om hur ett TAK/OEE-värde kan beskriva hur just ni utnyttjar era maskiner och hur ni med detta värde kan få detaljerad information om var i produktionen det sker förluster eller finns potential att effektivisera. OEE är användbart för företag då det tar fram ett bra beslutsunderlag som svart på vitt talar om för er vilka åtgärder som måste vidtas.

Ökad effektivitet

Kompetenser finns alltså både hos människor och maskiner. När det gäller människor är det viktigt att se till att alla medarbetare kan dra nytta av varandra. Omvänd mentoring ser till att både chefer och medarbetare som jobbar ”på golvet” kan byta kunskaper med varandra. Att inkludera alla på ett företag för att dela med sig av sina erfarenheter ger ett större engagemang, öppnare sinne och en vilja att både se och utforska varandras perspektiv. Det ger även en utmaning till att våga tänka på nytt sätt och arbeta på ett annorlunda sätt än vad du brukar. När detta kombineras med en effektiviserad produktion finns stor potential för ökad effektivitet överlag – och därmed större vinster.