Starta Åkeri

När du är i startgropen för att starta eget inom åkeribranschen så är frågan om du ska nischa dig inom något speciellt eller enbart köra godstransporter. Har du under en period kört lastbil och varit anställd så vet du säkert vilka krav och vad du behöver inför en uppstart.

Det finns en del krav som ställs från Transportstyrelsen men också från EU. Som tur är så finns det kurser att gå för att få mer kunskap och inblick i vad som gäller för dig som är på väg att starta eget inom åkeribranschen. För att få bedriva yrkesmässig trafik så är ett trafiktillstånd från transportstyrelsen ett måste.

GrävmaskinInom åkeribranschen så finns det många vägar att välja, du kan enbart köra gods eller funderar du på annat inom åkeribranschen. Kanske du överväger att enbart ha tunga arbetsfordon som till exempel grävare och dumpers. Att hitta en nisch inom anläggningsbranschen med asfalt och betong kan kanske vara din grej. Eller så kanske timmerkörning är vad du vill hålla på med.

Hos Transportstyrelsen så hittar du bra information om yrkestrafik, vad som gäller för dig som tänker starta eget inom åkeribranschen. Du kan ansöka om olika tillstånd och få information om vad som gäller för godstransporter eller om du ska köra annan yrkesmässig trafik. De utbildningar som finns, samt de regler och lagar som är satta, är för att det ska vara så säkert som möjligt och för att kunna säkerställa kompetensen hos dig som förare.

Kanske har du redan en öppning genom det kontaktnät du lyckats knyta genom åren och är redan bombsäker på den inriktning ditt kommande åkeri skulle fungera bäst inom. Även om så är fallet kan det vara en bra idé att överblicka den valda marknaden. Även om det ser bra ut i nuläget kan det vara klokt att se över upp och nergångar så långt bak i tiden som bara är möjligt, för att få en bra bild över svängningarna i branschen. Det är också bra att fundera över framtiden för de produkter du valt att transportera, då deras framgång och produktivitet är en del av din.

Ett taktiskt drag är att dessutom redan innan starten ha en plan över vilka andra marknader du skulle kunna tänkas flytta över till, om det skulle visa sig krävas för en fortsatt överlevnad. Att vara så väl förbered som möjligt är en nyckelfaktorn för nystartade företag som har intentionerna att överleva på längre sikt.