Skapa och behålla en bra inomhusmiljö på kontoret

En bra inomhusmiljö är viktig för både medarbetarnas hälsa och trivsel. Att skapa en bra miljö är i sig en viktigt arbete som helst ska göras innan verksamheten kommer igång. Men det krävs även ett kontinuerligt arbete för att bibehålla den.

Skapa rätt inomhusmiljö

Grundarbetet för en bra inomhusmiljö börjar självfallet med själva byggnaden och det är ju något som fastighetsägaren ansvarar över. Det är viktigt att vara uppmärksam på sådant som tillhör deras ansvarsområde och begära att få eventuella fel och problem åtgärdade. En av de största faktorerna här är ventilationen.

Men företaget har själv ett stort ansvar i detta pussel. Till att börja med är det viktigt att skaffa rätt möbler för att skapa en ergonomisk arbetsplats. Ergonomiskt tänkande kan undvika en mängd hälsobesvär för alla medarbetare, vilket i sin tur hjälper till att hålla produktiviteten uppe och minskar antalet sjukdagar som tas ut.

Belysningen är också något mycket viktigt i denna ekvation och det gäller att tänka på alla olika arbetsuppgifter som måste göras. För varje jobb ska det också finnas belysning som underlättar arbetet. Bristande belysning kan betyda att arbetare faller in i obekväma arbetsställningar för att tydligt kunna se vad de gör. Och det kan lätt orsaka besvär både på kort och lång sikt.

Tänk även på att arbetsmiljön också är något rent socialt och försök därför skapa en arbetsmiljö som uppmanar öppenhet, respekt och samarbete. Som arbetsgivare är mycket viktigt att föregå med gott exempel i detta fall då arbetsgivarens attityd och uppförande oundvikligen sprider sig till andra på arbetsplatsen.

Underhåll inomhusmiljön

Saker och ting förändras alltid med tid och det är viktigt att hela tiden vara uppmärksam på hur dessa förändringar påverkar företaget och medarbetarna. En av de mest grundläggande delarna av underhållet är så klart att kontorslokalen städas regelbundet. Emellanåt är det dock bra att även göra mer ordentliga satsningar i detta område.

Underhåll kommer även betyda utveckling. Gör det klart och tydligt för alla att om något inte fungerar som det ska på arbetsplatsen, eller om någon har idéer på hur saker och ting kan förbättras, ska de aldrig dra sig från att meddela sin chef eller sitt skyddsombud om detta. Allt från fler medarbetare till nya arbetsområden kan direkt påverka miljön runtomkring och bör utvärderas regelbundet för att inte förändringarna ska bli värre och värre med tiden.