Rekryteringsbehov för småföretagare

Jobb intervju

Mindre företag med 50 anställda eller färre är de som nu behöver ny personal. I mycket verkar det som företagens behov av mer kvalificerat arbete är det som ökat. Många av dessa mindre företag kan inte erbjuda några topplöner varför man vänder sig till unga människor.

Den lägre arbetsgivaravgiften är ett skäl, ett annat är att expansionen går fort och detta ger yngre kvicka personer ett försprång. Flera av aktörerna som i princip haft anställningsstopp tycks nu börja röra på sig och vill skaffa duktiga medarbetare för att fylla på staben.

Småföretagare fortsätter att se positivt på konjunkturen och man anser att det är väldigt viktigt för Sverige att småföretag får de förutsättningar som är nödvändiga för att kunna vara framgångsrika. Detta leder till ökad tillväxt som i sin tur leder till fler arbetstillfällen.

En vilja att rekrytera innebär även en vilja att expandera, vilket är precis vad många företag kommer att behöva göra. Detta år såg man att omkring 47 procent av företagen planerar expansion de kommande tolv månaderna. Fortsätter detta kan man vänta sig en ökning av detta det kommande året. Expansionstakten är högst i södra delarna av Sverige, speciellt i Stockholmsområdet.

Lägre avgifter

Efter regimskiftet 2006 sänktes avgifterna för personer under 24 år och därefter även för 25- och 26- åringar. Småföretagarna hakade snabbt på och även rekryteringsföretagen såg sin chans. När det gäller att få tag i rätt personer har dessa ”headhuntingföretag” en kompetens och resurser som företagaren inte har. Om företaget dessutom expanderar finns inte alltid tid och kraft att anställa.

Möjligheten att vända sig till ett företag som Headagent, blir ingen dålig lösning. Här vaskas rätt man till rätt plats fram utan krångel. Arbetskraft är en klok investering för den som vill expandera och om det då finns företag som helt och fullt opererar inom denna ”jakt” finns det goda skäl att anlita dem. Headagent är särskilt fokuserade på att tillsätta chefstjänster och chefer är just något som små företag kan ha svårt att hitta då de inte alltid kan rekrytera internt.

Unga i Sverige idag är är i hög grad välutbildade, många har både kandidat- och magisterexamen. Det gör universitetsstäderna till populära städer att rekrytera i, vilket en undersökning genomför av Pricewaterhouse Cooper indikerar. Där framgår också tydligt av att majoriteten av alla småföretagare – 57 % – är intresserade av att anställa unga.

Nystartsjobb

Personal med 50% rabatt, du som arbetsgivare kan få en betydande ekonomisk ersättning om du anställer en person som varit utan arbete under en längre tid eller som är ny i Sverige, så kallat Nystartsjobb eller Särskilt Nystartsjobb.

Stödet avser:

  • Personer 21-26 år som under de senaste 9 månaderna har saknat arbete i minst 6 månader.
  • Personer i annan ålder som har varit utan arbete under åtminstone 12 av de senaste 15 månaderna.
  • Nya i Sverige som inom de senaste 3 åren fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller som anhörig till medborgare i EES.
  • Lönen ska minst vara enligt gällande kollektivavtal i branschen och den sökande ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Stödet uppgår i vanliga fall till den dubbla arbetsgivaravgiften, vilken är ca 25%.
  • För en anställd med 20 000/mån är total lönekostnad 25 000 kr, för nystartsjobb 12 500 kr = 50%.