Planera konferens för företaget

Konferenser är ett relativt vanlig företeelse i arbetsvärlden. Många ser till att hålla en eller två konferenser per år där de kan ta itu med ärenden som inte faller in i det vanliga vardagsarbetet. Stor fokus läggs ofta på att informera om och planera för framtiden, vilket minst sagt är viktigt för alla företag.

När man bestämmer sig för att hålla en konferens är det viktigt att lämna gott om tid över för att hamra ut alla detaljerna. Bristande planering är något som lätt kan stjälpa vilken konferens som helst. Och ju större konferensen är desto viktigare är det att sätta sig ned och planera i god tid.

En konferens är något som ofta görs på annan ort, men det finns ofta riktigt bra lokala alternativ om man bara tittar runt något. Det kan exempelvis finnas en lokal arena som även erbjuder dessa möjligheter. Se dock alltid till att utgå från behovet vid val av lokal. För liten lokal är inte bar likaväl att för stor lokal hellre inte är bra.

Under planeringsstadiet kan det vara praktiskt att börja från början och gå framåt. Första steget blir hur alla tar sig till konferensen. Ska man se till att alla reser tillsammans eller fungerar det bättre om alla får själv bestämma hur de tar sig dit? Det finns alltid alternativ och om det är många från samma området så kanske det går att anordna en buss som hämtar upp folk.

Tänk sedan på hur konferensen ska inledas. Detta måste så klart anpassas efter vilken tid det är på dygnet. Ett kort möte med introduktion till varför man har samlats och vad man ämnar åstadkomma är ofta det bästa sättet. Med detta ur vägen kan man sedan ta en paus för att låta alla prata ihop sig något, eller kanske för lunch om det passar tidsmässigt.

Gör sedan planer för eventuella aktiviteter. Dessa kan vara i teambuildingssyfte eller vara av rent underhållningsvärde. Det är upp till var och en hur mycket tid man kan lägga på sådant. Se också till att ta in uppgifter om allergier och dieter som påverkar maten man planerat för. Lycka till med all planering men framförallt för eventet.