Organisera ditt kontor och arbeta bättre

office

Det finns personer som trivs och arbetar bättre i en kaotisk miljö. Dessa är dock färre till antalet än majoriteten av oss, som inte fungerar lika bra när saker och ting är i oordning. Risken är överhängande att dina arbetsmetoder blir lika stökiga som omgivningen och på sikt leder detta till allvarliga problem.

Ett organiserat kontor

Att ha ett välorganiserat kontor kan vara en grundpelare för ett bra arbete. Forskning tyder faktiskt på att en oorganiserad arbetsmiljö ständigt distraherar dig och tröttar ut hjärnan, vilket i sin tur leder till att du blir trött och ofokuserad snabbare.

Men ett organiserat kontor kan innebära en ständig kamp. För vissa av oss kommer ordning och reda naturligt, medan andra ständigt måste jobba aktivt för att hålla omgivningen snygg och prydlig. Här följer ett par tips om hur du lättare kan uppnå struktur runtomkring dig.

Fysisk kalender

Att planera framtida möten, deadlines och annat kräver god organisation. Numera använder sig många av en digital kalender, vilket har sina fördelar, men även ett par nackdelar. Med en verklig kalender, som du faktiskt kan ta på, aktiverar du muskelminnet. Användningen blir snabbare en vana och den fysiska åtgärden minskar risken att du glömmer något viktigt.

Ge alla saker en plats

När alla saker har sin bestämda plats blir det också mer naturligt att de stannar där. Skulle de sedan byta plats kommer du snabbt att irritera dig över förändringen och rätta till felet. Namnge gärna platserna. Då undviker du större distraktioner för hjärnan.

Låt endast det väsentliga ligga framme

Ett skrivbord bör endast innehålla det du använder varje dag. Allt annat kan förvaras i hyllor eller skåp. Färre saker framför dig resulterar i mer fokus på arbetet.