Ordning och reda på företaget

Likaväl som det är viktigt att ha ordning i hemmet så är det viktigt att ha ordning och reda på företaget. Att strukturera upp sitt arbete gör att det blir så mycket enklare att arbeta. 

En organisation behöver en struktur för att fungera och så även vi människor. Att hålla en viss ordning på sitt skrivbord gör att man kan jobba mer effektivt om var sak är på sin plats. Det kan förvisso under perioder av mycket arbete göra att det blir mer papper på ett skrivbord. Då gäller det att än mer strukturera upp och prioritera det som är viktigt.

Börja alltid med det som känns jobbigast så kommer det andra att gå betydligt lättare. Att göra saker i olik ordning innebär att det kan gå enklare att klara av allt som ska utföras. På alla arbetsplatser så kan det finnas saker som för det mesta hamnar sist i högen av papper som ska kollas upp. Se till att tidigt på dagen ta tag i det där som du vet med dig alltid hamnar sist. Då kommer allt efter detta att bli så enkelt.