Målsättningar i arbetslivet

Det har gång på gång visats att de som är mer framgångsrik tenderar vara de som är mer framtidsorienterade. Detta är personer som är mer benägen att titta på sina delmål och hur de ska ta sig dit, inte bara spekulera vad de ska göra om de hamnar i den positionen.

För att se resultat i sin karriärutveckling är det bra att sätta olika typer av mål. Börja med kortsiktiga mål (omkring 6-12 månader bort) kopplade till den nuvarande rollen eller ansvarsområdet, men som ändå kan hjälpa att nå mer långsiktiga mål.

De långsiktiga målen är mer sådan som ligger 2-5 år bort. Detta kan då vara mål som andra jobb eller högre positioner inom det nuvarande jobbet som känns utmanande och inspirerande. Här gäller det att vara realistisk och inte tro att man kan stiga i graderna hur snabbt som helst eller liknande.

När man arbetar med tydliga målsättningar gäller det även att se till att man tar allt ansvar över sig själv och sin situation. Ursäkter och att skyllda bort saker och ting på andra kan inte finnas med i denna bild. Man ska inte heller förlita sig på att någon annan kommer och fixar något som krävs för att man kommer vidare.