Hur fungerar en snabbaveckling?

shutterstock_209941186

Om man inte längre vill ha kvar sitt aktiebolag ska man avveckla det. Detta är en ganska lång process där det kan ta över ett år innan du ser några pengar från företaget. Vill man skynda på det hela kan man istället välja att snabbveckla företaget.

Snabbaveckling innebär i korta dra att ett annat företag tar över och tar hand om hela processen. Du säljer företaget till dem som sedan avvecklar det. Hur man går till väga brukar inte skilja så mycket från företag till företag.

Skicka in papper

Först ska du skicka in viktiga papper som företaget behöver. Det kan vara balansrapport och resultatrapport. Dessa används sedan för att värdera ditt företag och se hur ditt företag mår ekonomiskt sätt.

Du får ett erbjudande

När de kollat igenom företagspappren, sammanställer företaget en offert och skickar till dig. En offert är aldrig bindande och har alltid ett utgångsdatum som står printat på offerten. Du har rätt att acceptera offerten innan den förfaller.

Offerten ska innehåll all viktiga information: vad du får för ditt företag och vad de gör för att avveckla det. Alla kostnader och priser ska vara inräknade, om det saknas delar som ni kommit överens om muntligt ska du inte godkänna offerten förrän de finns inskrivna.

Tacka ja

Väljer du att tack ja skickar företaget över de papper som du måste skriva på för att överlåta företaget och avvecklande till dem. Det brukar generellt vara ett köpeavtal och en generalfullmakt.  Nu brukar det också dyka upp en lista på lite fler saker som företaget behöver från dig. Alla papper skickas in till företag. Om allting är rätt skött skriver företaget i sin tur på köpeavtalet och betalar dig för ditt företag. Därefter sätts ditt företag i frivillig likvidation och upplöses efter några månader.