Fordon inom jobbet

office car

Kör du mycket i tjänsten och har funderat på att skaffa en arbetsbil? Många bilägare ställer sig ofta frågan hur de ska göra med bilen, speciellt om de är egna företagare eftersom bilen behöver användas i näringsverksamheten. Att ha en tjänstebil innebär att företaget äger eller leasar bilen, vilket innebär att företaget står för alla kostnader men att du får betala förmånsskatt om bilen används privat. Du får använda bilen i ”ringa omfattning”, vilket innebär högst 100 mil och 10 tillfällen per år. Då uteblir förmånsskatten.

Det är enkelt och bekvämt att ha en företagsbil, och en lösning som blivit mycket populär de senaste åren tack vare sänkt statslåneränta.

Men det är även bra för företaget att arrangera en lösning med arbetsbilar för de anställda, eftersom man kan ordna dekaler med företagsinfo eller logga på bilen. Det är både snyggt, unikt och är utmärkt för att exponera ett varumärke eller ett budskap.

Fördelen med att ha en tjänstebil framför en privat bil där du istället tar ut milersättning för dina resor i tjänsten är framförallt bekvämligheten. Du betalar bara din förmånsskatt och slipper arbetet med att debitera för din körning i tjänsten. Ju mer du behöver använda bilen för olika jobbresor, desto mer tjänar du faktiskt på att ha en arbetsbil sett till den befintliga milersättning som finns idag. Behöver du en bil för dina arbetsuppgifter ska arbetsgivaren dessutom i första hand tillhandahålla en bil för dig att använda i jobbet, antingen en tjänstebil eller en hyrbil.

Se över hur mycket du kör, och är du egen företagare kan det här med en tjänstebil vara en extra bra grej att ta tag i då eftersom du kan dra av kostnaderna för bilen på firman.