Fantastiska lösningar på nätet med AI – Artificiell Intelligens

Alla har nog hört om artificiell intelligens några gånger i sitt liv. Diskussionen om AI är väldigt populär i dagsläget och världsledare, forskare och privatpersoner deltar ivrigt. Många människor vet inte att AI redan finns överallt. Det finns många företag som använder AI för att skapa bra lösningar till olika problem. Företag använder AI för att ge anpassade rekommendationer till dig och även i många andra sammanhang. AI kan förenkla och förbättra många olika saker i ditt liv.

Användningsområden AI

De vanligaste användningsområdena för AI är på nätet. Alla program som översätter text eller tal använder sig av AI för att förbättra resultaten från översättningen. Om programmen inte använder sig av AI så kommer översättningarna alltså hålla en väldigt låg kvalitet och knappt vara användbara. Utöver detta så använder också hemsidor AI för att, till exempel, hitta billiga och bra flygbiljetter åt dig. Läs mer här om du är intresserad av detta. Det finns alltså många olika användningsområden för AI. Vi blir påverkade av AI dagligen utan att tänka på det.

Vad är AI?

AI gör så att tekniska system kan uppfatta sin omgivning och hantera problem. Detta innebär alltså att datorn tar emot information, behandlar den och sedan svarar. Därför kan Siri svara när du ber ”henne” ställa ett alarm.