Ett städat kontor ökar allas motivation

Självklart är det extremt viktigt att ha en god hälsa och en trevlig miljö på kontoret man arbetar på. Detta kan nog de flesta skriva under på. I en trevlig, städad och fräsch miljö känner de flesta att de blir mer motiverade, mer produktiva, mindre stressade samt att de känner en större allmän tillfredsställelse med såväl arbetsplatsen som med kollegorna.

Städning av kontoretDet är av yttersta vikt att ha fräscha och hygieniska arbetsytor. Detta gäller oavsett om du är entreprenör och arbetar hemifrån eller om du är en del av ett stort företag med många anställda på en gemensam kontorsyta.

Den stora organisationen Saco har i sin blogg tagit upp hur kontorsmiljön påverkar hur entreprenörer och anställda förhåller sig till kontorets miljö och hygien. Det är onekligen på det viset att både produktivitet och de anställdas hälsa påverkas i nära förhållande till den miljö som råder på kontoret. Därför föreslår vi att man ser till att alltid ha ett riktigt fräscht kontor och det är inte alls en dum idé att hyra in experthjälp för detta. På det viset slipper du som entreprenör bry dig om denna viktiga sak och kan fokusera på andra områden.

Det priset du betalar för att låta någon annan städa dina arbetsytor eller ditt kontor kommer förmodligen att betala tillbaka sig själv i form av högre produktivitet och bättre hälsa och motivation bland de anställda på företaget.