Att hålla konferens

Konferens

Att sitta tillsammans och prata ihop sig på företaget brukar vara en bra idé, att låta tankarna sväva fritt kan vara väldigt stimulerande och givande.

Men vem är det på ditt företag som håller i diskussionerna? Är det chefen eller är det någon annan som är bra på att hålla ihop ett samtal och plocka ut det viktigaste och sammanfatta? Det är viktigt att rätt person med rätt kompetens är den som leder och stöttar diskussionerna, eftersom samtalet inte bara är viktigt i sig, utan även helst ska leda fram till intressanta och relevanta slutsatser.

Lokaler?

Nästa steg, om man vill höja kompetensen via samtal, är att anordna en regelrätt konferens, kanske tillsammans med andra utanför företaget. Vid en sådan konferens vill man antagligen vara någon annanstans än på själva företaget. Gå gärna in och titta på Bokningsbolagets konferensanläggningar för att få en uppfattning om vad som bjuds i form av lämpliga ställen för er konferens.

Är det bara över dagen är det lämpligast om lokalen ligger nära kontoret. Det underlättar för att som ska delta. Kan de ta sig till kontoret varje dag, är oddsen höga att de kan ta sig till konferensen utan problem också.

Mat

Ska det serveras mat eller bara fika? En dagkonferens kräver att det finns möjlighet att äta middag. Fika utgör också en nyttig paus i föreläsningar och diskussioner. Allt ätande ska gärna göras i ett annat rum, annars kommer det alltid vara någon som sitter och tuggar. Helst ska företaget stå för all mat, speciellt om konferensen sker på en annars ledig dag för de anställda.

Moderator?

Men det är inte bara viktigt var någonstans ni är, utan även hur ni samtalar och diskuterar på er konferens. Då kan det vara bra att ta hjälp av någon att leda konferensen, en moderator helt enkelt. Många programledare från TV brukar ha det som extraknäck, men de har i regel ingen specialkompetens att tillföra utöver att de är bra på att leda samtal. En med vana att moderera konferenser och som har kompetens inom affärsområde offentlig sektor är Magnus Josephson. Hans företag har specialiserat sig på det marknadssegmentet och har bred kunskap att tillföra ditt företag när ni ska hålla en konferens och behöver en skicklig moderator som kan ta fram era idéer och åsikter på ett givande sätt. De hjälper även till med att anordna nätverksträffar och seminarier eller i någon annan form som ni föredrar.

Att ta hjälp av en moderator vid en större konferens kan göra stor skillnad. En oerfaren samtalsledare kan göra att konferensen inte alls får avsedd effekt. Magnus Josephson hjälper även till med att ta fram förslag på kompetenta och intressanta talare för temadagar på temat offentlig upphandling. Konferensen kommer då att leda till konkreta resultat i form av handlingsprogram som i sin tur leder till fler och bättre affärer i offentlig sektor.