Anställningsformer

sh_interview_law_employer

Det finns många olika anställningsformer, där alla grundar sig på samma princip, lön utbetalas för utfört arbete. Beroende på vilken typ av arbete du behöver ha utfört och under hur lång tid, så kan du välja mellan flera olika alternativ. 

Här kommer några av de anställningsformer som finns:

Tillsvidareanställning, vilket innebär att personen är anställd utan fastställt slutdatum. Anställningen fortsätter tills personen själv vill sluta, blir uppsagd eller går i pension.

Provanställning, innebär att båda parter får känna sig för om personen passar för jobbet. Provanställningen är tidsbegränsad normalt till sex månader och efter tiden passerat övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detta är idag en väldigt vanlig anställningsform, eftersom den till mångt och mycket är bra för både parter.

Vikariat, är en tidsbegränsad anställning, där personen ska ersätta en annan anställd som kommer att vara borta en tid på semester, sjuk eller barnledig till exempel.

Projektanställning, är som det låter, en anställning under den tid ett projekt pågår. När sedan projektet är slut, upphör också anställningen. Denna anställningsform är bra för att företag ska våga anställa ny personal när de verkligen har behov av den, men inte kan veta om man kommer att kunna hålla alla i arbete på sikt. Då det är väldigt tydligt vad det rör sig om så behöver heller inte den anställde bli förvånad och ledsen den dagen då anställningen upphör, eftersom man hela tiden haft klart för sig på vilka premisser som man var anställt ifrån första början.

Feriearbete, pågår under sommarlov och exempelvis jul, då ett behov av personal kan uppstå i samband med ledigheter. Jobbet är tidsbegränsat under en viss tid. Det är väldigt vanligt att många unga och studenter ägnar sig åt arbete av denna sort, då det helt enkelt passar bra för dessa individer att arbeta under sommaren då de har mycket ledighet till förfogande.

Säsongsarbete, förekommer då arbetstillfällen dyker upp under vissa säsonger, som under vintern på skidorter och sommaren på campingplatser. Här är det inte alltid pengarna som spelar mest roll, då det många gånger kan handla om att man vill komma närmare möjligheten att få ägna sig åt en specifik hobby, exempelvis skidåkning.

I motsatts till att anställa, kan man behöva minska ner på personalstyrkan. Har man redan från start, tänkt över vilka anställningsformer som passat för företaget, kan detta arbete underlättas markant.